I ett pressmeddelande upprepar Finansinspektionen att myndigheten inte manipulerat allmänna handlingar.

ANNONS

”Påståenden att Finansinspektionen (FI) skulle ha manipulerat allmänna handlingar om penningtvättsärenden som Svenska Dagbladet begärt ut stämmer inte. En intern rättslig utredning som FI i dag publicerar visar att handlingarna och utlämningen hanterats på ett korrekt sätt. FI:s styrelse har på ett extrainsatt möte informerats om ärendet och dess hantering”, säger  säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen och välkomnar en granskning från Justitieombudsmannen.

Sven-Erik Österberg, ordförande i FI:s styrelse, deklarerar att styrelsen har fortsatt fullt förtroende för Finansinspektionens ledning.

”Vi är nöjda med den information vi har fått och den rättsutredning som har gjorts”, säger Sven-Erik Österberg.

Den rättsliga utredningen, som publiceras på FI:s webbplats, går igenom regelverket och hur det ska tillämpas i det aktuella fallet. Den interna utredningen visar enligt Finansinspektionen att dokumenten som Svenska Dagbladet hänvisar till är interna utkast och inte allmänna handlingar.

Myndigheten hävdar att FI:s egen utredning visar att handlingarna har upprättats på ett korrekt sätt och i enlighet med myndighetens rutiner.

ANNONS
ANNONS

”De handlingar som Svenska Dagbladet efter begäran fått från FI är således korrekta och kompletta (med undantag för delar som omfattas av sekretess, vilka framgår genom så kallad maskning)”, anser FI.