Finansinspektionen öppnar för att banker ger utdelning men först när läget stabiliserats, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Hittills har bankerna uppvisat fortsatt god lönsamhet och haft en tillfredsställande kreditkvalitet i portföljerna. Osäkerheten om hur de kan påverkas av covid-19 förefaller vara mindre än tidigare än förväntat, skriver FI.

”Om återhämtningen fortsätter in i 2021, osäkerheten inte ökar och bankerna fortsätter att uppvisa sund kreditkvalitet är det rimligt att lönsamma banker kan ge viss utdelning”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

”Men jag vill verkligen betona att det förutsätter att läget och framtidsutsikterna har stabiliserats, att bankernas motståndskraft mot ogynnsamma ekonomiska utfall hålls uppe och att kreditförsörjningen fungerar”, fortsätter Thedéen.

ANNONS
ANNONS