Den schweiziska investmentbanken UBS redovisar ett rörelseresultat före skatt på 928 miljoner dollar för det fjärde kvartalet (481). För helåret landar siffran på 5 577 miljoner dollar, vilket är sju procent lägre än fjolårets 5 991 miljoner dollar.

Det fjärde kvartalet var bankens bästa sedan 2010 trots att det rådde blandade marknadsförhållanden. Investment Bank och Corporate Center var de affärsområden som presterade negativt för kvartalet, back 22 miljoner respektive 306 miljoner dollar.

I vd-ordet skriver Sergio Ermotti att kunderna fortsätter lockas till UBS och att banken numera förvaltar 900 miljarder dollar mer jämfört med fyra år sedan.

”Vi gör framsteg kring våra strategiska initiativ, reducerar operativa kostnader med fyra procent och vår kapitalposition förblir stark”, skriver UBS-chefen.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var på 13,7 procent vid utgången av det fjärde kvartalet, att jämföra med 13,1 procent vid föregående kvartal.

Intäkterna för kvartalet blev 7 052 miljoner dollar (6 972). UBS föreslår en utdelning på 0,73 dollar per aktie, en ökning med 0,01 dollar från året innan.

ANNONS
ANNONS

Under 2020 kommer banken att fortsätta återköpa aktier, totalt för 450 miljoner dollar under det första halvåret. Det köptes tillbaka aktier för 800 miljoner dollar under förra året. Samtliga återköpen är en del av bankens återköpsprogram på två miljarder schweizerfranc.