Nordea Bank redovisar intäkter som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var också högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 2 172 miljoner euro (2 085), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 2 095 miljoner euro.

Räntenettot uppgick till 1 146 miljoner euro (1 083), väntat 1 114 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 729 miljoner euro (756), väntat var 720 miljoner euro.

Tradingnettot uppgick till 274 miljoner euro (211), konsensus 246 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna uppgick till -1 089 miljoner euro (-2 175).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 083 miljoner euro (-90), väntat var 981 miljoner euro.

Kreditförlusterna blev sammantaget en återföring +2 miljoner euro (-331), väntat -72

Rörelseresultatet blev 1 085 miljoner euro (-421), väntat var 912 miljoner euro.

ANNONS
ANNONS

Nettoresultatet blev 837 miljoner euro (-332), väntat var 697 miljoner euro.

De finansiella målen för 2022 ligger fortsatt fast. Ett år efter kapitalmarknadsdagen är Nordea fortsatt fast besluten att leverera enligt affärsplanen och de finansiella målen för 2022.

TT uppger i en artikel på SvD att Nordeas plan är att dela ut pengar för 2019 till aktieägarna under nästa år, 2021.