Iran har gått med på att hjälpa till att avsluta en omstridd kärnkraftsutredning, något som kan leda till lättnader i sanktionerna mot landets kärnkraftsprogram.

ANNONS

Ett nytt avtal mellan Internationella atomenergiorganet IAEA:s generaldirektör Rafael Mariano Grossi och Mohammad Eslami, chef för Irans atomenergiorganisation tillkännagavs på lördagen, det skriver Bloomberg.

Det nya avtalet kan innebära ett viktigt steg mot att återställa kärnenergiuppgörelsen som slöts med Iran 2015, i syfte att tygla landets kärnkraftsprogram i utbyte mot sanktionslättnader.

”Vi granskade de ännu inte lösta frågorna och kom fram till slutsatsen att utbyta nödvändiga dokument mellan Irans atomenergiorganisation och IAEA senast den 21 maj,” sade Mohammad Eslami, skriver Bloomberg.

Han tillade att dessa frågor bör vara lösta senast dagen för återgången till kärnkraftsavtalet.

Kan leda till ökad oljeexport

Bloomberg skriver att när IAEA har fått dokumenten och inspektörer har granskat bevisen ska Rafael Mariano Grossi, senast i juni, skicka en rapport med sina slutsatser till IAEA:s styrelse.

ANNONS
ANNONS

På lördagen sade Rafael Mariano Grossi att Iran har lovat att samarbeta.

”Tre månader är en mycket rimlig tidsram för att nå en slutsats. Vi måste arbeta med beslutsamhet och ändamålsenlighet”, sade han, skriver Bloomberg.

Om allt går som det ska avlägsnar avtalet med IAEA ett av de sista hindren för Iran att återuppta den gemensamma övergripande handlingsplanen JCPOA och öka sin export av olja.

Trump drog USA ur avtalet

År 2018 drog Trump-administrationen USA ur avtalet och införde amerikanska sanktioner, något som lett till att Iran har anrikat uran till en högre grad än vad JCPOA-uppgörelsen tillåter.

I mer än tio månader har förhandlare jobbat på att försöka rädda uppgörelsen. Rafael Mariano Grossi menar att det praktiska och pragmatiska tillvägagångssättet att bedöma dokumenten från Iran bör hjälpa IAEA:s utredare att se var uranpartiklar som upptäckts på odeklarerade platser har sitt ursprung.

ANNONS
ANNONS

Förhandlingar om ännu inte lösta frågor fortsätter i Vien, inklusive Irans krav på granatier för att USA inte kommer torpedera avtalet igen. IAEA är ingen formell part i JCPOA men atomenergiorganets inspektörer garanterar att avtalet följs genom att verifiera mängden kärnmaterial i Iran.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: USA och EU diskuterar förbud mot rysk oljeimport [Dagens PS]