Fondmarknaden utser varje år Sveriges bästa fonder i en rad kategorier. Inom hedgefonder plockade multistrategifonden Nordic Cross Stable Return hem förstaplatsen.

ANNONS

Nordic Cross Stable Return har ett brett investeringsmandat, vilket inkluderar investeringar i aktier, räntebärande papper och derivatinstrument.

Fonden har under de senaste 36 månaderna haft en snittavkastning på 9,38 procent och hade under fjolåret en värdeutveckling på 27,2 procent.

”Årets vinnare har utmärkt sig genom att under vårens börsras stå emot marknaden väl, för att sedan under återhämtningsfasen ge mycket god avkastning åt sina andelsägare”, skriver Fondmarknaden i sin motivering och fortsätter:

”Detta har man dessutom gjort med ett väl avvägt risktagande.”

Flexibel strategi

Ulf Strömsten, ansvarig förvaltare på Nordic Cross Stable Return, pekar på den flexibla förvaltningsstrategin som en viktig del i fondens framgång under året.

Inte minst då året i en hög utsträckning präglades av makroekonomiska faktorer.

ANNONS
ANNONS

”2020 blev ett speciellt år. Vi hade inte bara pandemin utan en politisk situation som var väldigt speciell”, säger han i en intervju med Fondmarknaden.

Aktiv och anpassningsbar

Vidare konstaterar Ulf Strömsten att fondens framgångar underlättades av att aktivt allokera om i portföljen och inte låsa sig i tidigare analyser.

”En nyckelfaktor för oss är att vi inte har låst oss vid en speciell marknadssyn utan i stället försökt att anpassa vår strategi till de omständigheter som rår utanför.”

Avstamp i bolagsspecifika händelser

På aktiesidan hade Nordic Cross Stable Returns även framgångar under den inledande delen av pandemin.

Bland annat lyckades fonden att gå plus bland aktieinnehaven i mars förra året när det var fritt fall på börsen.

En viktig del i arbetet var att identifiera bolag som inte var konjekturkänsliga och där bolagsspecifika händelser hade potential att låsa upp värden, enligt Ulf Strömsten.

ANNONS
ANNONS

Snabba på fötterna

Med en avkastning på 27,2 procent överträffade fonden målet med en avkastning över 4 – 5 procent med råge.

Men att fonden skulle ha ökat risknivån i portföljen är inte fallet, säger Ulf Strömsten.

”Vi har nog inte tagit högre risker utan just gjort ett analysarbete och varit snabba på att ställa om”, förklarar han.

Läs mer: Det är Sveriges bästa analys- och mäklarhus [Dagens PS] >>