Man bör inte teckna informationsteknikbolaget Karnov Group i samband med börsnoteringen den 11 april, enligt Dagens industri.

Karnov, som säljer abonnemang på juridiska informationssystem, är en konjunkturokänslig rörelse, har god lönsamhet och en mycket stark marknadsandel.

Med det sagt bör man ändå inte köpa aktien eftersom värderingen på 19 gånger rörelsevinsten är väl över snittet för Stockholmsbörsens största företag. De företag som snittar i Karnovs nivå är kvalitativa tillväxtbolag. Men för Karnovs egna del är tillväxtmöjligheterna begränsade givet att marknaden väntas växa bara 2,3 procent per år de kommande tre åren.

ANNONS
ANNONS

Ett sätt att växa kan vara genom förvärv som med Norstedts Juridik. Men efter den storaffären är fler förvärv svåra att genomföra då nettoskulden nu är på höga tre gånger ebita. Det är i linje med bolagets skuldsättningsmål.

”Slutsatsen är att det inte finns några uppenbara vinster med att teckna Karnov Group. Först om aktien skulle komma ned mot 35-37 kronor är det köpläge”, skriver Di. Aktien börjar handlas till priset 43 kronor per aktie.