Börsveckan rekommenderar köp av finska HK Scan, JLT och Sobi i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Scandi Standard, Nederman, Hembla, Platzer och Mycronic.

Det sägs ofta att en kris också betyder en möjlighet. Frågan är om det gäller för finska livsmedelsbolaget HK Scan som efter ett uselt fjolår avskedat både styrelseordförande som vd. Börsveckan ser det krisvärderade bolaget som ett turnaround case med hög risk och ger ett spekulativt köpråd för aktien.

Kycklingbolaget Scandi Standard uppvisar en god tillväxt, men underpresenterar ständigt på resultatnivåerna. Utfallet för det fjärde kvartalet i fjol var inte ett steg i rätt riktning, anser tidningen som avstår från aktien.

Miljöteknikbolaget Nedermans affärsmodell ligger helt rätt i tiden, men Börsveckan bedömer att nuvarande prestationer inte räcker för att motivera ett köpråd och rådet blir därför avvakta.

Fastighetsbolaget Hembla har en attraktiv affärsmodell som fungerat mycket bra de senaste åren. Frågan är dock om det kan bli så mycket bättre än idag när alla stjärnor står rätt. Tidningen är tveksam till det och väljer att avvakta med aktien.

Fastighetsbolaget Platzer lämnar ett starkt 2018 bakom sig och kliver in i 2019 med gott självförtroende, lågt ränteläge och stark balansräkning. Bolagets fokus mot kontorsmarknaden i Göteborg oroar dock Börsveckan som väljer att avstå.

JLT Mobile Computers lämnade ett starkt bokslut för 2018 och trots en kursuppgång hittills i år på 35 procent ser tidningen ytterligare uppsida och ger köpråd för aktien.

ANNONS
ANNONS

Mycronic hade en stark avslutning ett svajigt 2018. Orderingången är stark, vilket ger goda möjligheter att passera 4 miljarder kronor i intäkter för 2019. Börsveckan har haft köpråd för aktien sedan 2016, men bedömer nu att aktien är fullvärderad. Rådet sänks till avvakta.

Sobi har en mycket volatil kursutveckling, vilket främst beror på en förändring i konkurrensbilden i bolagets viktigaste område blödarsjuka. Tidningen bedömer att kursnedgången efter bokslutet är överdrivet och behåller sitt köpråd för aktien.