”Aktien har nyligen brutit ned genom en tidigare stödnivå runt 55.00 kronor. Det signalerar en vidare nedgång och har medfört att stödnivån nu omvandlats till ett motstånd. Nu testar aktiekursen trendgolvet runt 51.50 kronor som på kort sikt kan ge en reaktion upp. Om kursen bryter ned genom golvet i trendkanalen så förvärras läget och vi kan i så fall förvänta oss en kraftigare nedgångstakt.”

ANNONS

Det skriver Investtech i en analys på Placera.nu där rekommendationen till börsspekulanter är att sälja aktien, och det handlar om etikettbolaget Nilörngruppens aktie.

Däremot hissas två andra bolag i samma artikel, däribland industriklassikern Trelleborg B som alltså får en köprekommendation av Investtech.

”Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader)”, heter det bland annat om Trelleborg-aktien.

Det andra bolaget som får förtroendet är Bilias A-aktie, som  bedöms ha goda utsikter till att utvecklas positivt, särskilt när det gäller insiderhandel.

ANNONS
ANNONS

”Bilias aktiekurs har brutit upp genom taket i de stigande trendkanalerna som våra algoritmer har identifierat på grafen för medellång och lång sikt. Det signalerar att vi kan förvänta oss en starkare stigningstakt. Isolerat sett ger brott upp ur stigande trendkanaler goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat”, framgår det bland annat.