Swedbank har en starkare tilltro inför 2020 och bedömer att det finns goda förutsättningar för en period av omallokering till aktier framöver.

”Alternativen till avkastning lyser till stor del med sin frånvaro. Vi ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt. Nyckeln till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger dels i ytterligare klarhet kring fas-1 avtalet mellan USA och Kina gällande handel samtidigt som det krävs en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna”, skriver banken.

ANNONS
ANNONS

Swedbank har övervikt för aktier. Övervikten för Sverige har dock neutraliserats efter en stark utveckling för Stockholmsbörsen. Fokus ligger kvar på de konjunkturkänsliga sektorerna.

Banken gör inga förändringar i portföljen.