Verkstadsbolaget Volvo redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar högre än väntad vinst.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 103.623 miljoner kronor (87 854), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 101.067.

Rörelseresultatet blev 12.337 miljoner kronor (8 402). Rörelsemarginalen var 11,9 procent (9,6).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 11.519 miljoner kronor (8 402), väntat var 10.119, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 11,1 procent (9,6).

Resultatet före skatt var 11 685 miljoner kronor (7 885).

Resultatet efter skatt blev 9 384 miljoner kronor (5 901), analytikerkonsensus 7 754.

ANNONS
ANNONS

Det finns dock en besvikelse, konstaterar Dagens Industri: orderingången. Siffran sticker ut i rapporten med 60.656 lastbilar under kvartalet jämfört med de 63.201 som analytikerna hade förutspått.

”Efterfrågan i våra viktigaste marknader var god och under det andra kvartalet 2018 fortsatte både vår fordons- och serviceaffär att växa i en bra takt. Vår nettoomsättning steg med 18 procent till 104 miljarder kronor, vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3 miljarder till 11,5 miljarder kronor och nådde en justerad rörelsemarginal på 11,1 procent (9,6). Detta är första gången som Volvokoncernens försäljning har varit högre än 100 miljarder kronor i ett enskilt kvartal och det är också första gången som rörelsemarginalen är över 10 procent. Med ett operativt kassaflöde på 8,3 miljarder kronor i Industriverksamheten fortsätter vi att ha en stark finansiell ställning”, säger koncernchefen Martin Lundstedt.

Han säger vidare att det fortsatt är ansträngt i leveranskedjan.

”Vår lastbilsverksamhet hade en bra försäljningsutveckling och ökad lönsamhet trots en fortsatt ansträngd situation i delar av leverantörskedjan, huvudsakligen i Nordamerika.”

”Mot bakgrund av den starka efterfrågan, räknar vi dock med att begränsningar i leverantörskedjan kommer att bestå den närmaste tiden.”

Verkstadsbolaget Volvo håller fast vid marknadsprognoserna för tunga lastbilar i Nordamerika, Europa och Brasilien.

ANNONS
ANNONS

För Kina höjas prognosen med 110 000 till 1 060 000 tunga lastbilar. I Indien skruvas prognosen upp med 25 000 till 300 000.

Marknadsprognoserna avseende anläggningsmaskiner upprepas för samtliga marknader.

Volvo arbetar vidare med effektiviteten.

”Vi fortsätter arbetet med att förbättra effektiviteten i alla delar av koncernen och i
hela leverantörskedjan, och även om utvecklingen går i rätt riktning finns det fortfarande utrymme för förbättringar”, säger Volvo-chefen.

Volvo, MkrQ2-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2017
Nettoomsättning103 623101 0672,5%87 854
Rörelseresultat12 3378 402
Rörelsemarginal11,9%9,6%
Rörelseresultat, ex eo11 51910 11913,8%8 402
Rörelsemarginal, ex eo11,1%10,0%9,6%
Resultat före skatt11 6857 885
Nettoresultat9 3847 75421,0%5 901