Ljudboksspecialisten Storytel redovisar ökande intäkter och minskad förlust i andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal året innan.

Trots siffrorna backade Storytel-aktien med hela 6 procent i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

Nettoomsättningen för Storytel steg 37,7 procent till 553,6 miljoner kronor (401,9). Streamingintäkterna steg med 43 procent till 459 miljoner kronor (320).

Ebitda-resultat blev -37,8 miljoner kronor (-78,6).

Rörelseresultatet blev -60,0 miljoner kronor (-95,3).

Resultatet före skatt var -72,6 miljoner kronor (-98,3).

Resultatet efter skatt blev -56,5 miljoner kronor (-66,9). Vinsten per aktie blev -0,91 kronor (-1,20).

ANNONS
ANNONS

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -32,2 miljoner kronor (-82,2).

Abonnentbasen steg med 42 procent till 1,26 miljoner (0,90).

Bolaget spår för tredje kvartalet att streamingintäkterna ökar med 21 procent i årstakt till 483,5 miljoner kronor. Antalet abonnenter spås öka med 33 procent i årstakt till 1,345 miljoner.

Storytels prognos för helåret 2020 är att streamingintäkterna ska stiga med 32 procent till 1 900 miljarder kronor jämfört med 1 436 miljoner kronor 2019.

Vid ingången av 2020 var fyra marknader; Sverige, Danmark, Norge och Island, lönsamma på lokal nivå exklusive globala kostnader. I första kvartalet 2020 adderades Nederländerna till denna grupp. Bolaget förväntar sig att Finland når lönsamhet i tredje kvartalet eller senast i fjärde kvartalet 2020 samt att Ryssland når lönsamhet i fjärde kvartalet 2020 eller senast i första kvartalet 2021.

Storytel, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 553,6 401,9 37,7%
EBITDA -37,8 -78,6
Rörelseresultat -60,0 -95,3
Resultat före skatt -72,6 -98,3
Nettoresultat -56,5 -66,9
Kassaflöde från löpande verksamhet -32,2 -82,2