Efter ett kvartal med stigande vinster blir det stor aktieutdelning från H&M. Läget har stabiliserats efter förlusten tidigare i år. 

ANNONS

H&M förklarar i ett pressmeddelande det förbättrade läget med god återhämtning, lägre lagernivåer och positiva effekter fakturahantering och betalningsprocesser.

Styrelsen förelår en aktieutdelning på 6,5 kronor per aktie med utbetalning i november, motsvarande 10,8 miljarder kronor.

Det är första utdelningen sedan 2019, eftersom H&M har avvaktat med utdelningar under pandemin.

Kinas bojkott mot H&M slog mot bolaget som fick stänga flera butiker tidigare i år. Bojkotten kvarstår, men nu har resultatet ändå stärkts.

”Styrelsen anser nu att H&M-gruppens förbättrade lönsamhet, starka finansiella ställning och stabiliserade marknadsförhållanden i kombination med vår förmåga att hantera pandemins påverkan på vår verksamhet möjliggör en utdelning. Även efter utdelningen är vi finansiellt starka och kommer kunna fortsätta investera i kunderbjudandet och vår verksamhet och därmed stärka vår position ytterligare”, säger styrelseordförande Karl-Johan Persson i ett pressmeddelande.

Enligt Dagens industri minskade H&M:s varulager till 36 867 miljoner kronor från 42 076 miljoner kronor under samma period i fjol. Lagret utgjorde 18,9 procent av omsättningen på rullande tolv månader. Den siffran uppgick förra året till 21,4 procent.

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet uppgick till 6 272 miljoner och kassaflödet till 37 210 miljoner.

Läs också:

Ilskan mot H&M efter slopad provision
H&M:s vd duckar i Kinafrågor