Skatten på ISK, investeringssparkonto, sänks nästa år. Sänkningen hänger ihop med att statslåneräntan är lägre än för ett år sedan.

ANNONS

Det rapporterar Dagens Industri på fredagen.

För inkomståret 2019 är skatten på investeringssparkonto, ISK, 0,453 procent av kapitalunderlaget.

För inkomståret 2020 sänks skatten till 0,375 procent av kapitalunderlaget, vilket är den lägsta möjliga nivån med gällande skatteregler.

ANNONS
ANNONS

Kapitalunderlaget bygger på hur mycket pengar det finns på kontot vid ingången av varje kvartal plus summan av alla insättningar under året, som sedan divideras med fyra.