Detaljhandelsbolaget Ica släpper sin rapport för det andra kvartalet den 19 augusti och Handelsbanken uppger i en uppdaterad analys att bolaget för tillfället är rimligt värderat.

”Ica fortsätter att åtnjuta positiva volymeffekter i den svenska livsmedelsverksamheten till följd av covid-19-pandemin, även om hemestereffekten i juli enligt vår mening var en viss besvikelse. Generellt sett förväntar vi oss att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög, om än på en lägre nivå under resterande delen av året”, uppger Handelsbanken.

ANNONS
ANNONS

Handelsbanken förutspår att Ica:s tuffa jämförelsetal under nästa år tillsammans med öppnandet av ett andra plocklager för e-handel kommer innebära en skral vinsttillväxt. Bolaget värderas till strax under 20 i p/e-tal och handelsbanken anser därmed att det är rimligt värdet.

Rekommendationen behåll upprepas med riktkursen 455 kronor.