Enligt SEB gör den höga inflationen att räntorna höjs i snabbare takt än väntat, och samtidigt ökar osäkerheten.

ANNONS

Inflationstrycket tvingar centralbankerna att justera upp räntan vilket sätter avtryck i räntorna på marknaden, men samtidigt är penningpolitiken fortsatt expansiv – åtminstone en tid till, skriver SEB i sin senaste Investment Outlook där banken även tar höjd för en dämpad tillväxt i ekonomin, dock från höga nivåer.

Det framgår vidare att SEB behåller sin övervikt till viss del i risktillgångar men att förväntan på avkastningen är försiktig.

SEB tror att den volatilitet som på senare tid kännetecknat börsen kan fortsätta ytterligare en tid.

SEB: Virusspridningen avtar och geopolitiska oron minskar

Däremot utgår banken från att smittspridningen av covid-19 avtar.

Även den geopolitiska oron väntas minska och inflationen falla.

Sammantaget tror SEB på att börsen stänger med en uppgång i år, banken räknar med att vinstprognoserna håller även om det kan bli en kamp mellan växande vinster och multipelkontraktion.

ANNONS
ANNONS

”Om tillväxten står emot motvinden samtidigt som räntorna stiger bör det innebära fortsatt potential för konjunkturkänsliga bolag med låg värdering. Skulle ränteuppgången mattas av finns det istället en större kortsiktig potential i tillväxtbolagen som fallit kraftigt på kort tid. De tvära kasten mellan olika kategorier av bolag (tillväxt, value, momentum, kvalitet etc) lär fortsätta tills den makroekonomiska bilden, i synnerhet långräntornas utveckling, har klarnat. Vår syn är dock att den åtstramande penningpolitiken drar med sig hela räntekurvan uppåt. Efter årets inledande tillnyktring på börserna räknar vi med att en traditionell, fundamental värderingsansats övervinner den spekulativa. Med stigande inflation och åtstramande penningpolitik är det fördel för bolag med starka marknadspositioner som kan föra kostnadsinflationen vidare till kund. Låga värderingar och starka balansräkningar är också karakteristiska som är åtråvärda i inflationstider”, skriver SEB bland annat.

Läs även: Bank of England höjer räntan – nära att det blev ännu mer [Dagens PS]