Under första halvåret 2020 minskade aktieförmögenheten av aktier noterade på svensk marknadsplats med 365 miljarder kronor.

ANNONS

Vid utgången av juni i år uppgick aktieförmögenheten till 7 868 miljarder kronor.

Det skriver SCB i ett pressmeddelande.

Det var stora svängningar på börsen under det första halvåret 2020 till följd av coronapandemin. Under samma period sjönk börsen enligt OMX affärsvärldens generalindex med 4,9 procent.

Det sammanlagda värdet av noterade aktier på svensk marknadsplats, inklusive dessa bolags onoterade serier, föll med 4,4 procent och den totala aktieförmögenheten uppgick till 7 868 miljarder vid utgången av juni i år, skriver SCB.

ANNONS
ANNONS

Antalet börsnoterade bolag på svensk marknadsplats uppgick till 889 stycken i slutet av juni vilket var samma antal som vid utgången av 2019.