Savelend rusar i sin premiär på onsdagen på börsen. Aktien var strax efter klockan 9 upp med 37 procent.

Fintechbolaget Savelend har fått en smakstart och rusar på börsen i premiären.

Savelend gör entré på Nasdaq First North Growth Market och aktien stod klockan 9.15, tidpunkten för Finwires börsrapport, i 10,30 kronor vilket innebär att kursen då var upp med 37 procent.

Nyemissionen kraftigt övertecknad

Inför börsnoteringen genomförde Savelend en nyemission som blev kraftigt övertecknad.

”Välkommen som aktieägare och investerare på SaveLends plattform! Vi ser ett fortsatt stort intresse från investerare på plattformen att bli aktieägare och ett stort intresse från nya aktieägare att bli investerare på plattformen! Många attraheras av möjlighet till avkastning två gånger, först som ränta på investeringen och sedan som värdeökning av aktien. Jag är glad och stolt över det erkännande och förtroende SaveLend fått från nya aktieägare och investerare. Tack!”, skrev Savelends vd Ludwig Pettersson då i ett pressmeddelande. 

Erbjudandet om 47,4 miljoner kronor tecknades till 323 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 682 procent.

Bolaget fick 1 220 nya aktieägare. Teckningskursen var 7,50 kronor per aktie.

Efter ett beslut på årsstämman i slutet av april genomförde Savelend en riktad nyemission till styrelseledamöter och ledningspersoner på 2,85 miljoner kronor på samma villkor som erbjudandet.

Så mycket tillförs bolaget

Fintechbolaget Savelend får nu en kapitalinjektion på totalt 50,25 miljoner kronor före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 4,4 miljoner kronor, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Av emissionslikviden avser 8,15 miljoner kronor kvittning av konvertibel. Bolaget tillförs därmed en total nettolikvid om 37,7 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader och med beaktande av genomförd kvittning.

Vid tidpunkten för nyhetsbyrån Finwires börsrapport under förmiddagen på onsdagen hade Savelend-aktier för 21 miljoner kronor bytt ägare.

Fintechbolaget uppges ha 44,73 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 461 miljoner kronor räknat på senast betalt.