Savelend var väldigt populärt bland investerarna – teckningserbjudandet inför börsnoteringen hade en teckningsgrad på 682 procent. 

ANNONS

Att investera i lån och krediter var länge något som bankerna hade monopol på. Men fenomenet peer-to-peer lending – det vill säga att privatpersoner lånar ut till varandra – har etablerat sig som en ordentlig utmaning för bankerna.

Det märks också när Savelend nu ska börsnoteras på Nasdaq First North. Erbjudandet om cirka 47,4 miljoner kronor tecknades till cirka 323 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 682 procent, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget har också genomfört en riktad emission till styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen om cirka 2,85 miljoner kronor till samma villkor som i emissionserbjudandet. Bolaget tillförs därmed totalt cirka 50,25 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Då erbjudandet övertecknades kraftigt kommer inte alla tecknare få tilldelning. Tilldelningen av tecknade aktier sker enligt de principer som redovisades i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 12 maj 2021.

”Välkommen som aktieägare och investerare på SaveLends plattform! Vi ser ett fortsatt stort intresse från investerare på plattformen att bli aktieägare och ett stort intresse från nya aktieägare att bli investerare på plattformen! Många attraheras av möjlighet till avkastning två gånger, först som ränta på investeringen och sedan som värdeökning av aktien. Jag är glad och stolt över det erkännande och förtroende SaveLend fått från nya aktieägare och investerare. Tack!”, skriver Savelends vd Ludwig Pettersson i pressmeddelandet. 

ANNONS
ANNONS

Första handelsdag för Savelend på Nasdaq First North Growth Market är den 9 juni 2021. 

Läs mer: De sprider riskerna med peer-to-peer-krediter