Medicinteknikbolaget Addlifes styrelse föreslår nu en utdelning om 0,50 kronor per aktie vilken ska klubbas igenom vid en extra bolagsstämma den 19 november.

ANNONS

”Under de senaste månaderna har osäkerheten minskat och Addlife har haft hög aktivitet med väldigt stor efterfrågan från hälso- och sjukvården i många av koncernens bolag, varvid koncernen har stärkt sin finansiella ställning och likviditet. Styrelsen bedömer att AddLife därmed har förutsättningar för att genomföra en vinstutdelning”, uppges det i ett pressmeddelande.

I april valde styrelsen att av försiktighetsskäl dra tillbaka det då aktuella utdelningsförslaget om 0,80 kronor per aktie. Nu blir det alltså en utdelning på 0,50 kronor per aktie, under förutsättning att stämman godkänner förslaget.

ANNONS
ANNONS