Finansinspektionens skärpta straff har inte skrämt privatsparare från att manipulera aktiekurser, konstaterar Di.

ANNONS

Enligt tidningen har antalet anmälda manipulationer med aktiekurser ökat med 172 procent på två år.

Sedan februari 2017 kan Finansinspektionen straffa privatpersoner som gör sig skyldiga till mindre allvarliga marknadsmanipulationer med höga sanktionsavgifter som enligt Dagens Industri i vissa fall har varit på hundratusentals kronor.

FI:s höga sanktionsavgifter har väckt kritik, eftersom domstolar utdömt lägre dagsböter för allvarliga fall av kursmanipulationer.

Men Fi anser att sanktionsavgifterna är rimliga och fyller sitt syfte. Dock visar alltså statistik som Di hänvisar till att privatpersoner fortsätter manipulera aktiekurser, och att ökningen är kraftig.

”Den avskräckande effekten fungerar på vissa, men inte på alla”, kommenterar Peter Hallström, finansinspektör på FI, detta faktum.

Han tror att ökningen beror på att somliga ”har bråttom att tjäna pengar”, säger han i artikeln, och att småsparare ”är mer riskbenägna”.

ANNONS
ANNONS

Myndigheten upplever också att marknadsaktörer sänkt ribban för att anmäla och att sådant som man tidigare lät passera nu anmäls.

”Vår känsla är att det är så. Jag tror att övervakningssystemen har blivit bättre på att upptäcka de här manipulationerna, men att man också sänkt ribban för vad man anmäler”, säger Peter Hallström till Di.