Börsveckan senaste utgåva är tidningens årliga IT-konsultspecial där tio bolag analyseras. Det resulterar i köpråd för CAG Group, Proact, Tietoevry och Addnode. Tidningen ger rådet avvakta för Knowit, Precio Fishbone, Exsitec, Softronic, B3 Consulting och Ework.

Knowit är en välskött IT-konsult, men det har marknaden steg för steg upptäckt, vilket har fått värderingen att dra iväg. Börsveckan ger rådet avvakta och ser bättre lägen på annat håll.

Lilla CAG har en intressant inriktning mot säkerhetssegmentet och har dessutom hälften av intäkterna från den offentliga sektorn som bör vara stabil över tid. Tidningen bedömer att värderingen är attraktiv i relation till risker/möjlighet och ger köpråd på tolv månaders sikt.

Precio Fishbone har lyckats växa med stigande lönsamhet det senaste kvartalet. Börsveckan bedömer att värderingen är relativt hög och ger rådet avvakta.

Datalagring är hett och Proact är en stor aktör inom denna nisch. Bolaget går bra under coronapandemin och värderas alltjämt försiktigt, anser tidningen som upprepar sitt köpråd.

Nykomlingen Exsitec fortsatte att leverera fin tilväxt i tredje kvartalet och dessutom med rejält stigande marginaler. Börsveckan bedömer att värderingen är rimlig och ger rådet avvakta.

Här bedöms uppsidan vara begränsad

Softronic har förbättrat lönsamheten i år genom bättre leveransmix och resursutnyttjande. Bolaget är välskött men uppsidan är begränsad efter årets uppgång, anser tidningen och ger rådet avvakta.

Tietoevrys värdering är attraktiv och det finns mer att göra internt för att lyfta marginalerna. Börsveckan ger köpråd även denna gång.

ANNONS
ANNONS

Addnodes organiska tillväxt är negativ, men det kompenseras av en stark förvärvshistorik, vilket gör bolaget motståndskraftigt även i motvind. Tidningen ger köpråd för aktien.

B3 Consultings tillväxttakt har dalat till följd av coronapandemin. Lönsamheten står pall tack vare stöd och besparingar. Den svaga lönsamhetshistoriken oroar Börsveckan som ger rådet avvakta.

Konsultmäklaren Ework har varit en besvikelse de senaste åren, med en påtaglig marginalpress.
”Vi håller aktien under bevakning, men i dag avvaktar vi”, skriver Börsveckan.