En investeringsrådgivare får nu en reprimand för att ha slarvat med dokumentation i samband med rådgivning till kunder.

ANNONS

Det här skriver Swedsec i ett pressmeddelande som refereras av Realtid.

Rådgivaren ska vid flera tillfällen ha lämnat rådgivning men inte dokumenterat det i företagets rådgivningsverktyg.

I något ärende klagade kund och vid granskning gick det inte att se vad rådgivaren och kunden kommit överens om då dokumentation saknades.

Rådgivaren ska även ha gjort över 100 sökningar på sig själv i företagets register, vilket inte är i strid med företagets regler.

ANNONS
ANNONS

Sammantaget slår Disciplinnämnden dock fast att rådgivaren utsatt företaget och kunder för risker, men man nöjer sig alltså med att endast varna rådgivaren.