UPPDATERAD: Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar en vändning till rörelsevinst.

ANNONS

Efter någon minuts handel står det klart att marknaden älskar Ericssons rapport. Aktien ”går urstarkt” och sticker 8 procent i starten, rapporterar Di.

Omsättningen uppgick till 49,8 miljarder kronor (50,3), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 48,4.

Bruttomarginalen – Ericssons kanske mest synade siffra – landar på 36,7 procent. I föregående period var den justerade bruttomarginalen 35,9 procent vilket redan då var en ”chock” när analytikernas förväntningar fick stryk med hästlängder, skriver Dagens Industri.

Rörelseresultatet blev 0,2 miljarder kronor (-0,5) vilket innebär en vändning från förlust till vinst. Rörelsemarginalen var 0,4 procent.

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljarder kronor (-0,5), analytikerkonsensus -0,3.

Resultat per aktie hamnade på -0,58 kronor (-0,14).

“Vi fortsätter att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ligger väl i linje med målet om minst 10 procent bruttomarginal för 2020. Investeringarna i teknikledarskap har resulterat i ökad bruttomarginal till 37 procent (31 procent) och tillväxt i segmentet Networks”, säger vd Börje Ekholm i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

”Kostnadsminskningsprogrammet på 10 miljarder kronor, som inleddes under andra kvartalet 2017, har avslutats enligt plan. Vi minskade den totala arbetsstyrkan med över 2 000 under kvartalet och med 20 500 totalt som en del av programmet. Detta är svåra men nödvändiga åtgärder för att säkerställa konkurrenskraften. Besparingarna på årsbasis uppgår till över 10 miljarder kronor, och effekten börjar gradvis synas i resultatet, huvudsakligen som lägre tjänsteleveranskostnader och gemensamma kostnader. Även om kostnadsminskningsprogrammet har avslutats kvarstår vår prognos för
omstruktureringskostnaderna på 5-7 miljarder kronor för helåret, eftersom vi kommer att fortsätta effektivitetsaktiviteterna året ut”, säger Börje Ekholm.

Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med 2 procent för helåret 2018, vilket är en upprepning.

Hur marknaden och börsen reagerar återstår att se – klockan 09.00 ringer klockan.

Ericsson, mdkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 49,8 48,4 2,9% 50,3
Rörelseresultat 0,2 -0,5
Rörelsemarginal 0,4%
Nettoresultat -1,8 -0,3 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,58 -0,14