Utbildningsbolaget Engelska Skolan redovisar en högre vinst och omsättning än väntat och lämnar även en utdelning.

Omsättningen uppgick till 756,5 miljoner kronor (611,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 718.

Rörelseresultatet blev 71 miljoner kronor (27,8), väntat rörelseresultat var 69. Rörelsemarginalen var 9,4 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 70,7 miljoner kronor (27,3), analytikerkonsensus 68.

Resultatet efter skatt blev 54,3 miljoner kronor (19,5), analytikerkonsensus 53.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på 1,35 kronor (0,49).

Engelska Skolan föreslår 1,16 kronor i utdelning (0), väntat 1,15.

Engelska Skolan, Mkr Q4-2018/2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017/2018
Nettoomsättning 756,5 718 5,4% 611,4
Rörelseresultat 71 69 2,9% 27,8
Rörelsemarginal 9,4% 9,6% 4,5%
Resultat före skatt 70,7 68 4,0% 27,3
Nettoresultat 54,3 53 2,5% 19,5
Resultat per aktie, kronor 1,35 0,49
Utdelning per aktie, kronor 1,16 1,15 0,9% 0

Konsensusdata från Factset

Internationella Engelska Skolans aktie var upp som mest 10 procent under dagen.