Nätmäklaren Avanza Banks kunder nettoköpte aktier även i december och för helåret är nettoköpen dubbelt så stora som i fjol. Investerarna lockades i hög grad till defensiva bolag under månaden.

ANNONS

Privatpersonerna snittade totalt på 175 000 affärer per dag under månaden. Det är en ökning med 21 procent jämfört med samma månad i fjol men en minskning med 7 procent mot månaden innan. Hos Avanza ökade handeln med 27 procent mätt som årstakt och minskade 6 procent som månadstakt.

Ericsson och Investor var mest köpta under december. Även konjunkturstabila bolag som Telia, Tele2 och Astra Zeneca återfanns på köplistan.

”Överlag märks en positiv börssyn hos spararna, men en viss osäkerhet kring konjunkturen hänger sig kvar. Det syns inte minst i de stora köpen i så kallade defensiva bolag med relativt konjunkturstabil verksamhet. I teleoperatörerna är det sannolikt också den höga direktavkastningen som lockar”, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

ANNONS
ANNONS
Köper Säljer
Ericsson Nordea
Investor B SSAB
Telia Hembla
Hemfosa Opus
Kindred H&M
ABB SEB
Electrolux Fingerprint Cards
Volvo SBB
Tele2 Skanska
Astra Zeneca Clas Ohlson