Verkstadsbolaget Volvo har beslutat att senarelägga årsstämman som var påkallad till den 8 april. Orsaken är de osäkra och accelererande konsekvenserna av coronaviruset covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

De senaste dagarna har en rad myndigheter runt om i världen fortsatt att fatta beslut om åtgärder som direkt påverkar Volvokoncernens verksamhet och kunder. Besluten inkluderar att stänga gränser, minimera rörelsefriheten för medborgare och att stänga verksamheter. Flertalet av koncernens tillverkningsenheter är för tillfället stängda och medarbetare i flera länder är permitterade.

Den senaste tidens utveckling får en direkt effekt på ekonomier viktiga för Volvokoncernen och bedömningen är att det rådande läget kommer att leda till en svagare efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Detta kommer som tidigare indikerats få en väsentligt negativ påverkan på koncernens finansiella utveckling.

”Ansvarsfullt skjuta på årsstämman”

Volvos styrelse har därför beslutat att skjuta på årsstämman för att ge bolaget och styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen.

”Vi följer från styrelsens sida noga utvecklingen kring hur den mycket svåra situation som världen befinner sig i påverkar Volvokoncernen och dess efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Vi anser att det i dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman, för att utvärdera hur situationen utvecklas”, säger Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg.

ANNONS
ANNONS

Årsstämman för 2020 hålls senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse ska skickas ut i god tid före årsstämman.