Consilium har haft motvind inom såväl olje- och gassektorn som nybyggnationsmarknaden av fartyg men mycket talar dock för att vändningen i efterfrågan är här. Kombinerat med kostnadsbesparingsprogrammet är aktien köpvärd, skriver Affärsvärlden i en analys.

ANNONS

Nyckeln för tidningens syn på marinelektronikbolaget är att nedgången som varit inom olja & gas och varvens orderingång har nått botten och börjat vända upp och AFV bedömer att de uppdaterade finansiella mål som presenterades i samband med bokslutet 2017 är realistiska.

”Affärsvärlden tror inte att bolaget växer med 10 procent i år eller nästa år, men den tillväxten som blir räcker ändå för att lyfta rörelseresultatet till drygt 160 miljoner kronor 2019. Nås den försiktiga prognosen är aktien billig på nuvarande nivåer”, resonerar tidningen, som samtidigt noterar att bolagets höga skuldsättning och valutakänslighet samt aktiens illikviditet är riskfaktorer.

ANNONS
ANNONS