SAS minskade antalet passagerare med 10,0 procent till 2,4 miljoner under maj, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -14,5 procent.

ANNONS

”Strejken hade en negativ inverkan på trafiktalen även i maj då den drabbade cirka 100 000 kunder”, skriver bolaget.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 10,0 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -12,8 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 6,6 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -14,9 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 71,3 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 74,4 procent.

SAS maj, 2019 april, 2019
Passagerare, miljoner 2,4 2,156
Passagerare, förändring i procent -10,0 -14,5
RPK, förändring i procent -10,0 -12,8
ASK, förändring i procent -6,6 -14,9
Kabinfaktor, i procent 71,3 74,4

 

ANNONS
ANNONS

Tidigare i dag rapporterade Dagens PS om att hela flygindustrin upplever ett tapp i antalet bokningar.

LÄS MER: Flygbokningarna minskar drastiskt [Dagens PS] >