Flygolyckorna i den kommersiella luftfarten minskade med över 50 procent 2019 jämfört med året innan. Totalt omkom 257 personer, vilket gör året till ett av de säkraste hittills.

ANNONS

Den största individuella incidenten under året var olyckan i Etiopien i mars, då ett Ethiopian Airlines-plan störtade. Denna olycka resulterade i 157 dödsfall.

Statistiken över dödsfallen i flygolyckor kommer från konsultbolaget To70, skriver BBC. Totalt skedde en olycka per cirka 5,6 miljoner flygningar under året.

Antalet olyckor i den kommersiella luftfarten var 86 enligt undersökningen, även det en ungefärlig minskning med hälften jämfört med året innan.

2018 var ett mörkt år inom flygindustrin, jämfört med året innan. 2017 omkom nämligen bara 13 personer inom lufttrafiken, medan denna siffra året efter steg till 534.

ANNONS
ANNONS