Den globala flygindustrin väntas nästa år uppvisa ett nettoresultat på 35,5 miljarder dollar, vilket är något över 32,3 miljarder dollar för 2018 (reviderat från tidigare prognos om 33,8 miljarder dollar i juni). Det bedömer den internationella flygorganisationen, IATA.

Den högre vinsten väntas komma från att oljepriserna oväntat gått ned under hösten. Dessa har under 2018 tryckt upp kostnaderna för flygbolagen vilket dämpat lönsamheten. Men under 2019 blir alltså tonläget något annorlunda och sektorn kommer inte bara att ha en högre vinst, utan det blir det tionde året i rad med vinst.

IATA ser också att intäkterna för flygbolagen ökar med 7,7 procent till 885 miljarder dollar under 2019.

Vidare förväntas det totala antalet flygresenärer uppgå till 4,59 miljarder under 2019, vilket är högre än 4,34 miljarder dollar i år.

ANNONS
ANNONS

Däremot väntas en inbromsning i tillväxten inom passagerartrafiken till 6 procent för 2019 mot 6,5 procent för 2018. Det samma gäller även för frakttrafiken som väntas gå ned till 3,7 procent mot 4,1 procent under 2018.