SAS ökade antalet passagerare med 1,8 procent till 2,33 miljoner under november, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 1,4 procent.

ANNONS

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 0,8 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -1,0 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 0,1 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -0,6 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 69,0 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 74,6 procent.

ANNONS
ANNONS
SAS november, 2018 oktober, 2018
Passagerare, miljoner 2,33 2,64
Passagerare, förändring i procent 1,8 1,4
RPK, förändring i procent 0,8 -1,0
ASK, förändring i procent 0,1 -0,6
Kabinfaktor, i procent 69,0 74,6