Planerna att bygga ut Gröna Lund godkändes på torsdagen av mark- och miljödomstolen. ”Det som idag är en tråkig parkeringsplats kan nu åter bli ett levande nöjesfält”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M) i Stockholms stad.

ANNONS

Med domen avslutas en process som pågått i sex år och nu fastställs detaljplanen som antogs för två år sedan. Gröna Lund för därmed utöka sin nöjespark till den intilliggande parkeringen, rapporterar SVT Stockholm.

Stockholms stad antog detaljplanen med expansionen av Gröna Lunds i april 2020 med stöd av Länsstyrelsen i Stockholm – ett beslut som upphävdes av mark- och miljödomstolen med motiveringen att platsens riksintresse måste utredas.

Beslut som upprör

Mark- och miljödomstolen uppger nu att området är en del av de mer bebyggda delarna av Nationalstadsparken och att det mestadels består av asfalterad yta. Själva parkeringsområdet hyser inga särskilda naturvärden, varpå domen nu kan fastslå detaljplanen.

Men alla håller inte med om att mark- och miljödomstolen fattat rätt beslut. ”Vi är förkrossade. Domen öppnar vägen för allsköns förstörelse av kulturvärden, inte bara i Nationalstadsparken utan i hela landet”, säger Richard Murray, ordförande Förbundet för Ekoparken.

Miljardsatsning på utbyggt Gröna Lund

Planområdet i den sydvästra delen av Djurgården omfattar drygt en hektar. I domen gör man det tydligt att störande och blinkande ljus ska gå att reglera så att boende i närområdet inte påverkas negativt.

Enligt detaljplanen planeras sex attraktioner med höjd över 18 meter på platsen och den högsta attraktionen kan bli 45 meter hög.

Området är idag en parkeringsplats utan grönska om totalt 8 000 kvadratmeter som till största del redan ägs av Gröna Lund. 940 kvadratmeter ska arrenderas av Djurgårdsförvaltningen. Den totala kostnaden för bygget beräknas till 1,5 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Beslutat – Gröna Lund får bygga ut [SVT Stockholm]

Läs även: Sommarens spelningar på Gröna Lund – hela listan [Dagens PS]