I Östersjön och flera insjöar har stora mängder alger upptäckts, vilket betyder att årets algblomning redan är i full gång.

ANNONS

På senare år har kraftiga algblomningar blivit ett tecken på att sommaren är här och att det är varmt i vattnet. Men nu vill Världsnaturfonden påminna om att det är ett tecken som egentligen inte borde finnas, eftersom det pekar på att havet inte är i balans.

Algblomningen sker på grund av den övergödning som människor själva bär ansvar för, då alltför höga halter av växtnäring läcker ut från våra avlopp och jordbruksmarker vilket resulterar i döda bottnar.  

”Vi måste ta krafttag”

“Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och läget är väldigt allvarligt. Cirka en femtedel av Östersjöns bottnar beräknas vara syrefria och omkring en tredjedel lider av syrebrist så vi måste ta krafttag och fortsatt minimera de övergödande utsläppen”, säger Inger Näslund från WWF.

I Sverige står främst jordbruket för näringsläckaget. Men även reningsverk och enskilda avlopp bidrar med de övergödande ämnen som olyckligtvis hamnar i Östersjön och förvärrar situationen.

Kan orsaka magsjuka och infektion

Men algerna är inte bara skadliga för havet, utan även för oss människor. Särskilt de blågröna algerna kan vara giftiga för både människor och djur. 

“Vid tecken på algblomning ska man undvika att bada och även försöka hålla sina husdjur borta från vattnet”, säger Näslund. “Om man råkar svälja vatten med blågröna alger kan det orsaka magsjuka eller ökad risk för infektion i öppna sår.”

Som privatperson kan man minska på algblomningen genom att tömma toalettvattnet från sin båt i en hamn, skrubba rent klippor som är bevuxna med alger redan på våren, och se till att slänga allt skräp i soptunnor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om algblomningen på WWF:s hemsida.  

Läs mer: Kina: Översvämningar och värmebölja drabbar hårt