WSP undersöker hur det går att anpassa stadsplaneringen efter äldre människor. Studien ska ta upp hur man kan motverka ensamhet och jobba för en god hälsa. Det skriver företaget i ett pressmeddelande

”Äldre är en målgrupp som inte har varit särskilt mycket i fokus i stadsplaneringen tidigare. Det är dags att inkludera dessa perspektiv för att motverka exempelvis ofrivillig ensamhet, något som är särskilt viktigt i det historiska skeende vi befinner oss i just nu. Vi ser mycket fram emot att se vilka goda exempel som finns och hur vi kan sprida dessa i de nordiska länderna”, säger Lina Kumlin, senior planeringsarkitekt på WSP.

Nordens äldre blir allt fler. Enligt befolkningsprognoserna kommer andelen människor i åldern 65 och äldre att öka från cirka 20 till 26 procent mellan 2020 och 2060 i Norden. Andelen 80-åringar och äldre kommer att stiga från cirka fyra till åtta procent.

På uppdrag av Nordiska ministerrådet ska Nordens välfärdscenter undersöka hur våra städer kan bidra till att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande.

ANNONS
ANNONS

Fokus i satsningen ligger på åldersvänliga städer, åldersintegrerade mötesplatser och generationsövergripande bostadslösningar samt användandet av välfärdsteknologi. Detta med en vision att motverka ensamhet och social isolering samt att främja en god hälsa för de äldre.

”Utveckling av åldersvänliga städer och samhällen är en fråga för alla och kräver ett gott tvärsektoriellt samarbete mellan olika aktörer i samhället, inte minst mellan olika förvaltning i kommuner. Äldres aktiva medverkan i den planeringen är mycket viktigt så att de goda lösningarna motsvarar de behov äldre har”, säger Aila Määttä, projektledare på Nordens välfärdscenter.

Uppdraget påbörjades i april nu och ska presenteras i september.