Veidekke Eiendom står för projektutvecklingen av 130 nya hyreslägenheter i området Åby Ängar i centrala Vallentuna. I en ny affär säljer de fastigheterna till SEB Investment Management, till en summa som Fastighetsvärlden värderar till 250 miljoner kronor. 

ANNONS

Veidekke annonserar ut nyheten i ett pressmeddelande.

I det nya bostadsområdet Åby Ängar i Vallentuna har Veidekke Eiendom varit med och utvecklat nya bostäder sedan 2016. Området, som är beläget mellan Åbyholms gård och Smidesvägen, kommer att bestå av cirka 450 bostäder när allt är färdigställt.

Veidekke Eiendom var en av de första aktörerna att utveckla Åby Ängar och som en del av bolagets långsiktiga affärsstrategi säljs nu en fastighet, på forward funding, till Domestica II Bostäder AB, som förvaltas av SEB Investment Management. På fastigheten kommer cirka 130 hyresrättslägenheter att byggas. Bostäderna planeras att uppföras med det statliga investeringsstödet.

”Vi arbetar kontinuerligt med vår projektportfölj och en bärande del av bolagets affärsstrategi är att vi utvecklar en mix av hyres-, bostadsrätts- och kommersiella fastigheter. Den här affären innebär att vi bibehåller vår närvaro i Vallentuna och samtidigt stärker våra möjligheter att utveckla nya projekt lokalt, men även i andra delar av Sverige”, säger Mårten Othérus, affärsenhetschef på Veidekke Eiendom

Inflyttning beräknad 2022

Den aktuella fastigheten kommer att vara Svanenmärkt och beräknas ha cirka 5.425 kvm uthyrningsbar yta när de nya bostäderna är färdigbyggda. Byggstart är planerat att ske under hösten 2020 och första inflyttning är beräknat att ske under 2022.

ANNONS
ANNONS

Inom ramen för transaktionen kommer Veidekke Eiendom fortsatt ha ansvar för projektutvecklingen och Veidekke Entreprenad kommer att stå för entreprenaden. Outpoint har varit rådgivare åt Veidekke Eiendom i den aktuella transaktionen.

”Det känns naturligtvis bra att vi ses som en viktig partner i detta projekt även framåt och vi ser fram emot att tillsammans med Domestica II utveckla dessa bostäder. Det här är ett spännande projekt för Vallentuna som helhet och vi är övertygade om att lägenheterna som byggs kommer att vara väldigt attraktiva”, säger Lukas Nilsson, transaktionsansvarig på Veidekke Eiendom.