Precis som resten av branschen och samhället har Tyréns berörts av utvecklingen till följd av covid-19. Nu vidtar företaget åtgärder för att mildra framtida effekter på verksamheten. Åtgärderna innebär förutom fokuserade kostnadsminskningar även att 350 medarbetare går in i korttidsarbete, säger Tyréns i ett pressmeddelande.

Tyréns har fullt fokus på att leverera till kunder enligt plan. Företaget har en bred verksamhet och en stor del är fortfarande opåverkad av den kraftiga nedgången i samhällsekonomin till följd av covid-19. Samtidigt syns tydliga tecken på inbromsning i flera av de sektorer där Tyréns har sina kunder.

Som följd av detta vidtar Tyréns ett antal åtgärder för att minska verksamhetskostnaderna. Bland annat kommer 350 medarbetare tillfälligt övergå till korttidsarbete. Åtgärden omfattar samtliga delar av Tyréns verksamhet, även administrativ personal.

ANNONS
ANNONS

”Ska stå lika stadigt i höst som innan corona”

– Covid-19 ställer hela branschen inför utmaningar. Att införa korttidsarbete ger oss möjlighet att minska våra kostnader, samtidigt som vi behåller kompetensen och snabbt kan växla upp vår verksamhet när det vänder uppåt igen. Vår ambition och övertygelse är att både Tyréns och hela samhällsbyggnadsbranschen ska stå minst lika stadigt i höst som innan coronapandemin tog fart, säger sverigechef Cecilia Granath.

 

Vatten och salt – lösning för desinfektionsbristen