I utbyggnaden av tåglinjen mellan Malmö och Lund har Sweco fått ett nytt övervakningsuppdrag. Företaget ansvarar för sträckan mellan Lund och Flackarp; ett uppdrag som väntas ta 20.000 arbetstimmar och pågå till 2024. Detta framkommer i ett pressmeddelande

Trafikverket bygger ut södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår för att öka kapaciteten i järnvägsnätet. På uppdrag av Trafikverket ska Sweco ansvara för byggplatsuppföljningen på sträckan Lund-Flackarp, den sista sträckan mellan Malmö och Lund som byggs ut från två till fyra spår.

Uppdraget innebär att Sweco ska kontrollera entreprenörens handlingar och genomföra kontroller och rapporter ute i fält för att säkerställa att alla krav uppfyllts i byggnationen.

– Jag är glad att Sweco fått förtroendet att genomföra den viktiga byggplatsuppföljningen för Lund-Flackarp. Utbyggnationen från två till fyra spår på sträckan kommer att minska antalet trafikstörningar och öka kapaciteten, vilket är positivt för det hållbara resandet i regionen, säger Jan Thulin, Vd för Swecos järnvägskonsulter

Utmaningarna handlar om att få till en god samverkan inom projektet samt med övriga intressenter i närområdet.
– Det här projektet handlar om att bygga i en komplex miljö med många intressenter.

Att vi håller tidplanen och har en god samverkan med övriga intressenter är därför mycket viktigt och det ställer stora krav på oss i projektet, säger Annika Kron, Uppdragsledare för Swecos järnvägskonsulter.

ANNONS
ANNONS

Även hållbarhetsaspekterna är viktiga, inte minst på grund av den komplexa miljön.
– Vi kommer bland annat att arbeta med cirkulär masshantering i projektet för att slippa tunga transporter samt att minimera omgivningens påverkan av buller, vibrationer och damm under byggtiden. Vår ambition är alltid att vara lite bättre än vad våra kunder kräver utifrån ett hållbarhetsperspektiv, avslutar Annika Kron.

Swecos uppdrag, som beräknas till minst 20 000 timmar, startar omgående och beräknas pågå fram till 2024. Utöver kompetens inom järnväg deltar Swecos specialister inom mark, konstbyggnad, miljö, risk och säkerhet och projektstyrning.