Sweco uppnådde första kvartalet ett rörelseresultat på 615 miljoner kronor, vilket är runt 40 miljoner högre än väntat. Jämfört med förra året är det en ökning på 13 procent. Omsättningen var i linje med förväntningarna.

”Den positiva utvecklingen under 2019 lade grunden för att gå in i 2020 med en stark position på marknaden och finansiellt. När vi sammanfattar årets inledning så kan jag konstatera att vi levererade ett starkt kvartal, trots den globala oron för följderna av Covid-19”, uppger vd Åsa Bergman.

Omsättningen steg 11,4 procent till 5.680 miljoner kronor (5.101). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5.663. Den organiska tillväxten var 4 procent justerat för kalendereffekter.

Ebita-resultatet uppgick till 630 miljoner kronor (531), väntat 592, med en ebita-marginal på 11,1 procent (10,4).

Rörelseresultatet blev 615 miljoner kronor (537), väntat rörelseresultat var 575. Rörelsemarginalen var 10,8 procent (10,5).

Resultatet före skatt var 577 miljoner kronor (510), analytikerkonsensus 553.

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 443 miljoner kronor (391), analytikerkonsensus 421.

Resultat per aktie hamnade på 3,76 kronor (3,34).

Sweco upplever en lägre efterfrågan inom vissa branscher, särskilt inom industrisegmentet samt de privata bygg- och fastighetssegmenten.

”Vi har sett ett antal stoppade och försenade projekt, som kommer att få en negativ påverkan på våra intäkter framöver. Till följd av detta meddelade vi den 6 april organisatoriska anpassningar där totalt 200 medarbetare i Sverige omfattas av åtgärder och 50 medarbetare i Norge samt 35 medarbetare i Belgien korttidspermitteras. Vi har därefter beslutat att omkring 150 medarbetare i Storbritannien, 25 medarbetare i Finland och ytterligare 30 medarbetare i Norge ska korttidspermitteras, främst på grund av lägre efterfrågan inom ovannämnda segment”, skriver Sweco-chefen.

Se hela delårsrapporten här.

Läs mer: Inför rapportsläpp: Sweco väntas tjäna 575 miljoner [Dagens PS]