Structorgruppen presenterar idag sin kvartalsrapport för Q1 2020. Företagets siffror är nästan en duplicering av fjolårets, med en omsättning på 201 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 33 miljoner. 

I ett pressmeddelande säger Structors vd Monica Granberg:

”Covid-19-krisen skapar nya sätt arbeta och mötas och påverkar hur vi lever. /…/ Det är också tydligt att vi behöver arbeta med helhetsperspektiv för att säkra våra samhällsviktiga funktioner, inte minst livsmedels-, läkemedels-, och energiförsörjningen. Structor har inledningen av året bland annat rekryterat specialister inom krisberedskap och civilt försvar.”

Första kvartalet 2019 omsatte Structorgruppen 200 miljoner kronor, att jämföra med årets 201 miljoner under samma period. Företagsgruppens rörelseresultat Q1 2020 hamnar på 33 miljoner kronor, en minskning med en miljon från samma period förra året. Rörelsemarginalen minskar en procent, från 17 procent första kvartalet 2019 till 16 procent i år.

ANNONS
ANNONS

Siffrorna för rörelseresultat och rörelsemarginal är mätta efter att Structorgruppen delat 25 procent av vinsten med sina medarbetare.

”Lokala lösningar är våra viktigaste verktyg”

Coronakrisen är huvudämnet uttalandet Monica Granberg gör i samband med rapporten. ”Dialog och lokala lösningar är våra viktigaste verktyg för att hantera krisen, både i relation till kunder och medarbetare. Vi har fortsatt pågående samtal med personer som vill starta upp nya bolag eller arbeta i Structorgruppen. Vår dynamiska, decentraliserade och nätverksbaserade organisation är en styrka, även i ett läge då marknaden kan vika”, säger hon.

Under helåret 2019 omsatte Structorgruppen 752 miljoner kronor.

Läs mer: Structors vd: Kvinnor, våga starta bolag! [Dagens PS]