Tillväxt är i fokus för hela teknikkonsultbranschen. Men samtidigt som branschkollegorna har svårt att nå sina finansiella mål lyckas Semcon att leverera en högre rörelsemarginal.

I en investerarpresentation annordnad av Börsveckan och Financial Hearing redogör Semcons vd Markus Granlund hur bolaget utvecklades under fjolåret och hur strategin ser ut framöver.

Semcon har gjort en resa från att erbjuda tjänster inom hårdvara till att även täcka mjukvarusidan och har nu ett större digitalt fokus.

I takt med att kunder som erbjuder produkter vill sälja dessa som tjänster, och vice-versa, ser Markus Granlund stora möjligheter för Semcons digitaliseringsfokus att skapa värde för kunder.

”Vår sweet spot som vi kallar den är mellan det fysiska och det digitala”, säger han.

Digitala tjänster

Under fjolåret levererade Semcon i linje med sitt mål om en rörelsemarginal på 8 procent, på en helårsbasis.

För det fjärde kvartalet landade rörelsemarginalen på hela 12 procent.

Ett affärsområde som står ut är Semcons tjänster riktade mot digitala produkttjänster.

Under fjolåret var rörelsemarginalen för affärsområdet över 15 procent, att jämföra med 9 procent 2019, och 75 procent av kontrakten löper på längre tidsperioder.

ANNONS
ANNONS

Den stärkta marginalen kan delvis förklaras med att coronapandemin har medfört lägre kostnader och besparingar.

Exempelvis har resekostnader och kompetensutveckling som resulterar i besparingar. Semcon har dock för avsikt att satsa på affärsområdet.

”Vår ambition är att hålla nere kostnadsnivån även framåt men vi kommer att ha lite högre kostnader framöver och ta större investeringar”, säger Markus Granlund och fortsätter:

”Framför allt för att öka tillväxten i affärsområdet – där vi ser att det är en hög marginal.”

Framöver siktar Semcon på att fortsätta branschdiversifiera i syfte att skapa ett mer stabilt kassaflöde och mer värde åt sina kunder.

Se hela presentationen här: 

Läs mer: Analys: Köpvärd teknikkonsult [Dagens PS] >>