Nästan var femte chef inom samhällsbyggnadssektorn har upplevt rasism, det visar en ny rapport baserad på en Novusundersökning.

ANNONS

Rapporten Svart på vitt om rasism i samhällsbyggnad är baserad på en anonym Novusundersökning bland 2 000 chefer inom samhällsbyggnad och visar att nästan var femte chef inom sektorn har upplevt rasism.

Rapporten har gjorts på uppdrag av Byggcheferna, en branschförening inom fackförbundet Ledarna, i samarbete med Allbright, en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och mångfald bland chefer.

Tydliga tecken på rasism

”Samhällsbyggnad har kommit långt när det gäller att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet. Nu är det dags att ta tag i rasismen. Vi kan inte jobba aktivt mot en diskrimineringsgrund och samtidigt blunda för en annan. Det är kontraproduktivt, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att det finns tydliga tecken på att rasism förekommer i samhällsbyggnadsbranschen:

  • 20 procent av cheferna menar att det är svårare att komma in i gemenskapen för den som inte tillhör normen
  • 16 procent av cheferna menar att det är svårare att bli rekryterad för den som inte tillhör normen
  • 18 procent av cheferna har själva upplevt rasism under sin tid i branschen
  • 40 procent av cheferna uppger att företaget kartlägger eller mäter förekomsten av etnisk diskriminering
  • 6 procent av cheferna anser att etnisk diskriminering förekommer på deras arbetsplats i dag.

 

Rapportens slutsats är att företagsledningar och chefer varken är medvetna om etnisk diskriminering eller om vilket ansvar arbetsgivare har. Novus undersökning antyder att det finns oroväckande mycket etnisk och rasistisk diskriminering i branschen.

ANNONS
ANNONS

Utbilda om rasism

”Det sitter inte i generna, det brister i kunskapen. Första steget är att utbilda om rasism och etnisk diskriminering. Bara så kan alla medarbetare trivas bättre, bygga förtroende och åstadkomma en betydligt bättre och mer långsiktig affär, säger Maija Inkala, tillförordnad talesperson på stiftelsen Allbright i pressmeddelandet.

Läs mer: Bästa stora företagen att arbeta för [Dagens PS]