Ramboll ska tillsammans med två arkitektfirmor bygga den storslagna kontorsbyggnad som planeras vid Hisingbron i Göteborg. Förutom 29.000 arbetsplatser ska byggnaden även inhysa bostäder. Det skriver Göteborgs stad

Kvarteret Kromet vid Lilla Bommen är en del av Centralenområdet, beläget vid älven och kajstråket alldeles intill brofästet. Sedan hösten 2019 har Vasakronan, Sveriges Arkitekter och Göteborgs Stad arbetat med parallella uppdrag för utformningen av kvarteret. Fyra arkitektteam har deltagit i det parallella uppdraget.

Och nu är det alltså klart att det är Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape och Ramböll som vunnit det parallella uppdraget.

Ansluter till staden och landskapet

”Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll var det team som levererade det bidrag som sammantaget bäst uppfyllde bedömningskriterierna och önskemålen i programmet. Dorte Mandrup visar prov på elegant hantering av volymerna där förslaget lyckas med att på samma gång vara både storskaligt och småskaligt och därigenom ansluter till staden och landskapet”, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt och medlem i juryn som bedömde de inkomna förslagen.

Basen, en lätt glasfot, kommunicerar öppenhet och tillgänglighet och bär en krona av trä med en enhetlig och raffinerad träfasad där glasytor bidrar med intressanta skuggeffekter. Byggnaden erbjuder möjligheten att på de nedre planen mellan bro- och gatunivå röra sig runt på alla nivåer vilket är särskilt positivt, skriver juryn i sin motivering.

Teamet presenterar en dynamisk ikonisk framtida byggnad som för tankarna till en trädkrona. Basen erbjuder funktioner som ”surdegshotell, cykelreparatör, juicebar, specialiserade restauranger med snabb- och långsam mat av hög kvalitet, kaffebarer, vintage med mera.” Ovanpå basen en ”träkrona” för kontor och bostäder av olika storlekar och typologier.

Spännande mix av bostäder, kontor, handel och upplevelser

”Kromet är, efter Platinan, nästa viktiga byggsten i att utveckla Lilla Bommen till en komplett, levande och färgstark stadsdel. När fastigheten står färdig kommer den att erbjuda en spännande mix av bostäder, kontor, handel och upplevelser. Vi är imponerade över hur väl det vinnande teamet har tagit sig an uppgiften och föreslagit lösningar som möjliggör detta och samtidigt svarar upp mot våra mål kring hållbart byggande och starka arkitektoniska kvaliteter”, säger Magnus Tengberg, Affärsområdeschef fastighetsutveckling på Vasakronan.

ANNONS
ANNONS

Teamet får nu vidareutveckla sitt förslag med en projektering 2020 inför byggstart under 2021.

Under de kommande 15 åren planeras en utveckling av området vid nya Hisingsbrons brofästet och kajstråket med arbetsplatser och bostäder samt ett stort utbud av restauranger, caféer, kultur, service, och med levande stråk och attraktiva mötesplatser. Det förväntas bli arbetsplatser för totalt cirka 29 000 människor inräknat de 10 000 som redan finns där idag.

Göteborgs stad /Stadsutveckling Göteborg