Styrelsen för Projektengagemang Sweden AB har fastställt nya finansiella mål.

”Det finns stora möjligheter att utveckla företaget under de kommande åren och 2025 ska PE vara Sveriges ledande teknikkonsult med fokus på byggnader. De uppdaterade finansiella målen speglar våra tillväxtambitioner och riktning framåt”, säger Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande.

Projektengagemangs nya finansiella mål utgörs av:

    • Lönsamhetsmål: 10 procent EBITA-marginal över tid
    • Tillväxtmål: En årlig tillväxt över tid på 15 procent inkluderande förvärv
    • Skuldsättningsmål: En nettolåneskuld i relation till EBITDA som inte ska överstiga 2,5
    • Utdelningspolicy: 30-50 procent av årets resultat ska delas ut till aktieägarna.

 

PE:s delårsrapport januari – juni 2021

Arbetet med att säkerställa lönsamhet har gett resultat och under de senaste sex kvartalen har verksamheten levererat stabila marginaler och god lönsamhet. Under det andra kvartalet var EBITA-resultatet 23,5 (30,9) miljoner kronor vilket motsvarar en marginal om 8,5 (9,7) procent. Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 278 (320) miljoner kronor och är påverkad av effekterna av pandemin och tidigare genomförda anpassningar efter marknadsläget, det skriver PE i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Projektengagemang avyttrar järnvägsverksamhet [Dagens PS]