Teknikkonsulten Multiconsult kommer att projektera två stora vattenkraftverk i Tanzania. Genom att designa och utreda kraftverken, som ligger i regionen Njombe, ska Tanzania på sikt kunna se en dryg fördubbling av landets vattenkraftskapacitet. 

Vattenkraftverken Rumakali och Ruhudji Hydropower and Tranmission Lines ligger i Njombe-regionen och Multiconsult jobbar på uppdrag av tanzaniska bolaget Tanzania Electric Supply Company Limited.

Projekten ska vara klara innan tredje kvartalet 2021, skriver Multiconsult i ett pressmeddelande. Efter att kraftverken står klara ska Tanzanias vattenkraftskapacitet kunna höjas från 562 MW til 1142 MW.

”Med mer än 40 års erfarenhet från Tanzania är vi glada att fortsätta vårt goda samarbete med TANESCO kring dessa viktiga projekt. Multiconsult har en unik position som gör det möjligt för oss att kombinera vår internationella expertis med den lokala expertisen i Norplan Tanzania (en underleverantör, reds. anm.) och ytterligare bidra till utvecklingen av ren och förnybar energi i denna region, säger bolagets marknadschef för förnybar energi”, Tom Ødegaard.’

ANNONS
ANNONS

Bara dryg tredjedel har tillgång till el

Multiconsults koncernchef för energisektionen, Hilde Gillebo, säger att projektet kan vara ett steg i en elektrifierings-process av Tanzania.

”Vi är stolta över att kunna delta i energiutvecklingen i Tanzania genom att tilldelas dessa stora och viktiga projekt. Vattenkraftsprojekten Rumakali och Ruhudji kommer att vara av stor betydelse för att möta landets växande efterfrågan på el. Trots enorm vattenkraft och solpotential har bara uppskattningsvis 36,6 procent av Tanzanias befolkning tillgång till el. Den tanzaniska regeringen har emellertid ett mål att uppnå 75 procent elektrifiering till 2035”, säger hon.