Det här kan bli Saltsjöbadens nya lyxområde, när ett båtvarv planeras att bli en ny gräddhylla i den fashionabla delen av Nacka kommun.

Det gamla varvsområdet i Moranviken kan bli Saltsjöbadens nya lyxområde. I dag består det gamla varvet, Sune Carlsson båtvarv, av gamla varvsbyggnader och en parkering. Enligt en planprocess i Nacka kommun ska området exploateras och få en mix av parhus, radhus och flerfamiljshus. De danska arkitekterna Arkitema har tagit fram sitt förslag till hur den nya gräddhyllan i fashionabla Saltsjöbaden ska se ut.

”Det är en fantastisk miljö vid vattnet och det är viktigt att den är inbjudande både för besökare och för de som bor här. Därför har vi bland annat föreslagit en allmän badplats”, säger Elin Andreassen, uppdragsansvarig arkitekt på Arkitema.

Förslaget är inlämnat till Resona Utveckling, ett entreprenadföretag specialiserat på bostadsexploatering framför allt i Stockholmsregionen, som lämnat in det för prövning i en planprocess i Nacka kommun.

Terrassbebyggelse

Saltsjöbadens nya lyxområde
Vy ut mot Moranviken i Saltsjöbaden. (Illustration: Arkitema)

Husen ska enligt förslaget byggas i terrassnivåer för att följa strukturen i Moranviken och samtidigt inte skymma vyerna för den befintliga bebyggelsen i området. Det huvudsakliga byggmaterialet kommer enligt planerna att vara trä.

”Moranviken är en fantastisk plats med en enorm potential. Genom att öppna upp strandlinjen för nytillkomna bostadsinnehavare, närboende och allmänhet hoppas vi att fler kan få uppleva den”, säger Fredrik Bele, vd Resona Utveckling.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler branschnyheter på [Teknikdygnet]