Hur våra städer utformas är en viktig del i samhällets utveckling men många lösningar för hållbar stad som tas fram i pilotprojekt blir aldrig verklighet. 

I många pilotprojekt tas smarta, innovativa och hållbara lösningar inom stadsutveckling fram och nu pågår ett arbete som försöker se till att lyckade resultat från pilotprojekt integreras i verksamheten.

”Många pilotprojekt utvecklar hållbara lösningar med stor klimat- och samhällsnytta, men trots det sker uppskalningen lite slumpartat. En orsak kan vara att kommunerna saknar strukturer som fångar upp resultaten när pilotprojektet avslutas, en annan att lösningar som genomförs vid nybyggnad inte överförs och används vid renovering och upprustning”, säger Lisa Enarsson på Stockholms stad, som leder projektet, i ett pressmeddelande.

Stor erfarenhet av hållbar stadsutveckling

Såväl Stockholm som Göteborg och Malmö har alla mycket erfarenhet av att ta fram innovativa lösningar inom pilotprojekt som gäller byggnader, utemiljö och transporter. Det kan handla om sådant som energieffektivisering, solcellssatsningar, mobilitetshubbar eller cykelskolor och vandrande skolbussar.

Men när pilotprojekten ska kopplas till den ordinarie verksamheten brister det ändå ofta. De tre storstadskommunerna arbetar därför tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och Fastighetsägarna Stockholm för att förbättra den saken.

Hållbarhet blir standard

Projektet kallas Hållbarhet blir standard och tar fram en analysmetod för att identifiera de åtgärder som behövs för att expandera de lösningar som har bra resultat utifrån hållbarhetsmål. Ambitionen är att sprida pilotprojektens lösningar inom de olika städerna till andra städer.

”Mycket kring hållbarhet är en läroprocess och städer behöver hitta sätt att bli hållbara i hela sin verksamhet. Det betyder jättemycket för att lösningarna ska leda till en socialt och ekologiskt hållbar stad”, säger Åsa Romson på IVL Svenska Miljöinstitutet i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Projektet Hållbarhet blir standard ska pågå till slutet av 2023 och finansieras av Vinnova och av innovationsprogrammet Viable cities. Under innovationsveckan den 7 oktober kommer arbetet presenteras mer.

Läs mer: IVL har vidareutvecklat beräkningsverktyg för klimatpåverkan [Dagens PS]