Nu påbörjas ett nytt projekt med visioner, mål och konkreta förslag på hur kollektivtrafiken i Sverige kan utvecklas när restriktionerna under pandemin är borta.

ANNONS

Nu när pandemirestriktionerna är över är det dags att nystarta kollektivtrafiken. På initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen  påbörjas nu ett nytt projekt för att utveckla den svenska kollektivtrafiken.

’”Nu nystartar vi Sverige och med det kollektivtrafiken som ryggrad för morgondagens mobilitet. Vi ser en unik möjlighet att stärka det hållbara resandet med sikte på tillväxt och utveckling för såväl enskilda människor som samhället i stort”, säger Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik i ett pressmeddelande.

Pandemin förändrade resvanorna

Branschens tidigare arbete i Partnersamverkan hade som gemensamt mål att fördubbla resandet i kollektivtrafiken till år 2020 och under 2019 såg man ut att vara på god väg att nå målet, men så kom pandemin. De förändrade resvanorna under pandemin har gjort behovet av en nystart stort.

”När fler återigen åker till jobb, skola och fritidsaktiviteter är kollektivtrafiken en förutsättning för att få vardagen och tillgängligheten att fungera i hela landet. Kollektivtrafikbranschen är stora arbetsgivare och dessutom en integrationsmotor i Sverige. Tillsammans med våra kollegor i branschen går vi nu i bräschen för en nystart i Sverige”, säger Tomas Byberg, ordförande för Sveriges Bussföretag, i pressmeddelandet.

Ska ge förslag på politiska reformer

Den 7 oktober startar projektet med en workshop och styrelserna för de ledande företrädarna för de tre branscherna är inbjudna. De ska tillsammans ta fram en programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja kollektivtrafikens utveckling.

ANNONS
ANNONS

”Pandemin har slagit oerhört hårt mot kollektivtrafiken. Nu när vi ser att resandet vänder åter ska vi stå beredda med en tydlig vision och nya mål för framtiden. Tillsammans kan agera både för att lösa den akuta klimatkrisen och att skapa förutsättningar för människor att leva och arbeta där de vill”, säger Madeleine Raukas, vice ordförande Tågföretagen, i pressmeddelandet.

Läs mer: Städers omställning från biogas till el påverkas av media [Dagens PS]