Mycket av vattendistributionen i Sverige sker mellan kommungränser. Inget problem i de flesta fall, men komplikationer kan uppstå om vattenrika kommuner utövar påtryckningar mot andra områden av politiska skäl. Det skriver teknikkonsulten WSP i en rapport. 

Ett exempel på diskrepansen i vattentillgångar mellan områden är att Skåne och Hallland får mycket av sitt vatten genom Bolmentunneln, som går från Småland. Sölvesborg kommer att få vatten från Bromölla och Örebro från Vättern. Kan detta skapa problem vid möjliga konflikter mellan kommuner?

”Inte i dagsläget”, svarar Maria Brogren, chef för hållbarhet och innovation på WSP Sverige. ”Men kanske i framtiden av regionalpolitiska eller andra skäl.”

”Det lokala är oftast mer robust”

Företaget nämner i en rapport relationen mellan Ukraina och Ryssland, där Ukraina får en stor del av sin gas från Ryssland. En annan liknande situation är Malaysias vattendistribution till Singapore, där Malaysia har hotat med att stänga av vattnet för att skaffa sig politiska fördelar.

”Allt man kan göra lokalt, är oftast mer robust. Risken med långa ledningsdragningar är att det på sikt uppstår kapacitetsbrist på samma sätt som det nu är kapacitetsbrist i många avlopps-, dagvatten- och elnät”, säger Maria Brogren.

ANNONS
ANNONS

Torrperioderna kan fördubblas på 80 år

En annan utmaning WSP nämner är klimatförändringar. Torrperioderna kommer att bli längre och de värsta prognoserna spår att dessa kan öka från 20 dagar i dagsläget till 45 dagar vid århundradets slut. Detta kräver nya strategier kring hur man bygger, med fokus på innovativa konstruktioner och strategisk placering av bostadsområden. Platser med risk för torka ska undvikas.

”Torkan sänker grundvattennivåerna, vilket kan ge upphov till geotekniska förändringar av marken”, säger Maria Brogren.

Regnvatten en outnyttjad resurs

WSP nämner också att Sverige kan möta torrperioderna genom att ta tillvara på sitt regnvatten. Nederbörden skulle kunna ersätta det vatten som idag används inom industrier och bevattning, konstaterar dem.

”Vi måste verkligen lära oss ta hand om regnvatten”, säger Maria Bogren och nämner att vi på sikt kan komma att man kan komma att behöva ta tillvara på regnvatten för spolning av toaletter, men att det på grund av befintlig infrastruktur förmodligen endast låter sig göras i nybyggda områden och möjligen vid stambyten i befintliga fastigheter.

Läs mer om WSP:s förslag på hur vattenbristen ska mötas här.