Teknikkonsulten Bjerking har designat trät och gjort en hållbarhetsanalys av det bidrag som vunnit en arkitekttävling på Gotland. Det vinnande bidraget heter ”Välkummen haim” och ska bli bostadsbolaget Gotlandshems huvudkontor. Det skriver Bjerking i ett pressmeddelande

ANNONS

Efter avslutad bedömning har juryn utsett bidraget ”Välkummen haim” av In Praise of Shadows Arkitektur, Waugh Thistleton Architects, LAND Arkitektur, Bjerking och WRS till vinnare i arkitekttävlingen om GotlandsHem nya huvudkontor.

Tävlingen arrangerades av AB GotlandsHem i samarbete med Sveriges Arkitekter och föregicks av en öppen prekvalificering.

Ur juryns motivering:
Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och komposition som på ett övertygande sätt åstadkommer en inbjudande mötes- och arbetsplats. Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen.

Volymer som samspelar med sin omgivning, med ett uttryck av vänlighet, värme och öppenhet. Det halvöppna kvarteret orienterar sig runt den inbjudande trädgården och torgytan vilket ger en fin rumslig ordning och har potential att bli en mötesplats. Ytorna kan användas under olika årstider och väderlekar tack vare väderskyddade sittplatser som ger förutsättningar för ökad utevistelse.

Terassen kan bli mötespunkt

Arkitektteamet valde att kalla förslaget ”Välkummen haim” för att det speglar det som GotlandsHem vill vara, välkomnande.

”GotlandsHems nya huvudkontor ska vara en plats som är inbjudande och förenar både hyresgäster och närboende. Välkummen haim är en hälsning, en inbjudan till alla”, säger Fredric Benesch, ansvarig arkitekt SAR/MSA, In praise of Shadows Arkitektur

”Det är ett spännande och inbjudande förslag, som väl smälter in i omgivningen och som kan bidra till utvecklingen av hela stadsdelen. Jag kände direkt att den stora terrassen in mot gården med alla sina trappor kan bli en mötespunkt”, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

ANNONS
ANNONS

Bjerking har medverkat och gjort en livscykelanalys, stöttat avseende återbruk (Johanna Fredén och Hongling Liu Wennersten) samt varit rådgivande avseende träkonstruktion (Markus Lagerwall).

GotlandsHem kommer nu arbeta vidare tillsammans med In praise of Shadows Arkitektur och fortsätta utveckla bidraget. Förslaget ska förfinas på detaljnivå med utgångspunkt i GotlandsHems behov, med detaljerade handlingar och kalkyler som ska presenteras för GotlandsHems styrelse för beslut.